Skat for private

I Borgerservice kan du få vejledning i de mest almindelige skatteforhold, fx forskuds- opgørelser, skattekort og årsopgørelser.

Hjælp til skat

Hvis du møder for en ægtefælle/samlever eller anden person, skal du have en fuldmagt med.

Du kan også få hjælp til at bruge SKATs Tast Selv-løsninger hvis du har din NemID med. Har du mere detaljerede skattespørgsmål skal du kontakte den landsdækkende skattemyndighed, der hedder SKAT.

Gå til Tast-Selv borger og din skattemappe 

SKAT tager sig af alt vedrørende skat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurdering, moms, afgifter, told og inddrivelse af gæld.

Tidsbestilling hos SKAT

SKAT har indført tidsbestilling. Det betyder, at du ikke kan henvende dig personligt til SKAT, men i første omgang skal kontakte SKAT pr. telefon.