Socialt bedrageri

Vi har nedsat en kontrolgruppe, der arbejder for at bekæmpe misbrug af sociale ydelser.

Du har pligt til at oplyse om ændringer

Når du modtager offentlige ydelser, har du pligt til at komme med oplysninger, der har betydning for ydelsens størrelse. 

Det er vigtigt, at du oplyser om ændringer, som kan have betydning for retten til og/eller beregningen af den sociale ydelse. Det kan bl.a. være ændringer i samlivsforhold, ændringer i økonomi, bopæl mv.

Hvis du ikke oplyser om ændringer, kan der blive tale om en uretmæssig modtagelse af ydelsen. Faaborg-Midtfyn Kommune er ifølge loven, forpligtet til at kræve uretmæssige ydelser tilbagebetalt.

Der kan evt. også blive tale om, at kommunen anmelder forholdet til politiet.

Hvis du er i tvivl om du er berettiget til dine ydelser

Er du i tvivl om din berettigelse til dine ydelser, er det vigtigt, at du tager kontakt til den myndighed, der udbetaler din ydelse, og oplyser om din problemstilling.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Kontrolenheden i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kontrolenheden vil hjælpe dig med, at få afklaret dine spørgsmål, og yde vejledning i forhold til reglerne på området.  

Du kan læse mere om reglerne for enlige og samlevende i Social- og Integrationsministeriet vejledninger.

Du kan anmelde til kontrolenheden

Kontrolenheden behandler anmeldelser internt fra kommunens ansatte samt anmeldelser fra kommunens borgere. Kontrolenheden behandler både anonyme og ikke-anonyme anmeldelser.

Du skal være opmærksom på, at den borger du anmelder, har ret til at se den anmeldelse du laver. Når du anmelder en person, er du ikke part i sagen, og du kan ikke få oplyst sagens afgørelse.

Du har mulighed for at anmelde digitalt eller telefonisk.

Du har pligt til at melde flytning

Du skal efter loven, være adresseregistreret i CPR-registeret på den adresse, hvor du har bopæl / fast ophold. Det vil sige det sted, hvor du regelmæssigt sover, og hvor du har dine ting.

Hvis du ikke flytter din adresse, så den er i overensstemmelse med det sted, hvor du har bopæl / opholder dig fast, kan du i visse tilfælde blive pålagt en bøde fra kommunen. Bødetaksten er på kr. 2500.

Efter loven har du 5 dage fra du flytter, til at melde flytning.

Flytningen skal foretages digitalt på borger.dk eller på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

Særligt for logiværter

Hvis du som logivært giver falske oplysninger om hvem der bor på din adresse, kan du blive pålagt en bøde på kr. 2500. Dette gælder både ved oplysninger i forbindelse med en flyttemeddelelse, og hvis du skriver under på, at en person bor på din adresse og dette ikke er korrekt. 

Faaborg-Midtfyn Kommune udsteder bøderne efter reglerne i CPR-lovens § 57.

Sikker post

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Kontrolenheden, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til kontrolenheden her

Kontakt Kontrolenheden

Telefon 72 53 12 98
Telefon 72 53 84 36

Hvad betyder det at være enlig?

Enlig eller samlevende? Her kan du læse vejledning til: