Telependler - ophør 2. februar 2020

Telependler forbinder dig til den kollektive trafik. Telependler erstattes af plustur 3. februar.

Hvem kan køre med

Telependler er for dig med et dagligt behov for at benytte den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune. Telependler kan transportere dig fra din adresse til et knudepunkt i den kollektive trafik, hvorfra du kan komme videre med bus eller tog. Du kan også lave en aftale om at køre fra knudepunkt og hjem igen.

For at benytte telependler skal du:

  • Have mindst 2,5 km til knudepunkt, hvorfra du skal videre med den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Have et gyldigt rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller Ungdomskort
  • Enten være fyldt 16 år eller have et ungdomskort
  • Bestille telependlerture over en periode på mindst 2 uger

Tidsrum for kørsel

Du kan benytte telependler i tidsrummet fra 5.30-23.00

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig telependlerordningen ved at sende en mail til flextrafik@fynbus.dk. Mailen skal indeholde:

- Dit navn
- Din adresse
- Dit mobilnummer
- Dit kundenummer
- Tidspunkter du ønsker at køre
- Fra hvilket stoppested/station du gerne vil stå på og af
- Hvilke ruter og afgange du gerne vil med

Du vil derefter (indenfor 5 arbejdsdage) få en e-mail tilbage med information om, hvad der er muligt at oprette til dig.

Betaling

Telependler er kollektiv transport, og kan benyttes uden yderligere omkostninger af personer, der har et gyldigt rejsekort pendler, rejsekort pendler-kombi, DSB-pendlerkort eller Ungdomskort til den eller de strækninger, hvor der ønskes telependlerkørsel.

Bestilling

Du skal bestille din telependler senest 5 hverdage før første rejsedag.

Du bestiller et telependler-kørselsmønster, der passer til din øvrige pendling for en periode på minimum 2 uger. Telependler er tænkt som et supplement til anden kollektiv transport, og der kan derfor vælges telependler til/fra såkaldte ”knudepunkter”. Knudepunkterne er stoppesteder for både almindelig kollektiv transport (bus/tog).

Afbestilling

Når du har bestilt et kørselsmønster, og fået din personlige køreplan, kan der være forhold, der gør, at du en specifik dag alligevel ikke har behov for telependler. Du er selv ansvarlig for rettidigt at afbestille kørsel, du ikke har behov for. Undlader du at afbestille rettidigt, vil du modtage gebyr på pt. kr. 50. Du afbestiller rettidigt ved at sende en mail til flextrafik@fynbus.dk hverdagen før kørslen senest kl. 12 eller – kun samme dag – ved at ringe til FynBus på tlf. 63 11 22 55 – tast 2 - i tidsrummet kl. 6.00-17.00. Du skal senest afbestille turen 60 minutter før afhentning. Indtil 60 minutter før din planlagte kørsel kan du dog også ringe til FynBus på 63 11 22 55 – tast 2 – og få lavet ændringer til den specifikke dags kørsel til/fra dit knudepunkt.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

For at kontakte os vedrørende kørsel, kan du anvende nedenstående kontaktinfo:

Trafikselskabet:
Kontaktinfo FynBus (klik på link)

Faaborg-Midtfyn Kommune:
Trafikplanlægger Elsebeth Gedde
Natur og Trafik (kræver NemID)
72 53 22 11