Bevaring/nedlæggelse af gadelys uden for byzonetavler

Faaborg-Midtfyn Kommune har energirenovert gadelyset i kommunen.

I forbindelse med renoveringen blev en del af gadelyset nedtaget udenfor byzonetavlerne, hvis der ikke var et godt argument for at bevare gadelyset.

Argumenter for at bibeholde belysning på sådanne strækninger kunne være:

  • at det er en skolevej eller lignende, som benyttes af en del cykler og knallerter, og hvor der ikke er separat cykelsti
  • at der er et specielt utrygt område, hvor der kan forekomme vold/overfald
  • at vejens forløb gør at der er øget risiko for uheld

Materialet har været i høring hos lokalrådene

Sagen har været i høring hos de enkelte lokalråd.
Lokalrådenes bemærkninger samt hele dagsordenspunktet kan ses her.