Særlig servicevejvisning (sort/hvide)

Skiltene kan vise til private mindre virksomheder i landzone. Der anvendes generelle betegnelser som f.eks. "Gårdbutik" og "Kunsthåndværk".

Servicevejvisning har til formål at vejvise til private virksomheder i det åbne land.
Der kan ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo.

Servicevejvisning skal ikke være trafikalt begrundet.

Ansøgning om særlig servicevejvisning

Du kan søge om at få opsat et sort/hvidt skilt med særlig servicevejvisning.

Ansøgningen sendes til Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg eller på NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Hvis ansøgningen imødekommes opkræves et beløb, som dækker administration, etablering, drift og evt. nedtagning af skiltet. Hertil kommer materialeomkostninger til indkøb af tavler og galge.

Når dette er betalt opsætter kommunen skiltet.

Reparation og udskiftning

Hvis skiltet bliver beskadiget eller af anden årsag skal skiftes, opkræves betaling for reparation/udskiftning. Virksomheden vil dog inden arbejdets udførelse blive kontaktet.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk