Trafiksikkerhed

Den overordnede vision for trafiksikkerheds- arbejdet er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk