Sænker du farten?

Vi bakker op om Rådet for Sikker Trafiks kampagne 2020 "Sænk farten - bare lidt".

Fakta om faren ved fart

  • For høj hastighed er skyld i 4 ud af 10 dødsulykker.
  • I 72% af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28% var farten årsagen til, at ulykken blev med dødelig udgang.
  • Fra 2013-2018 mistede 403 personer i Danmark livet i en trafikulykke, hvor hastigheden var en afgørende faktor.
  • Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for din standselængde.

Hvorfor en kampagne mod fart?

For høj fart er skyld i over halvdelen af alle dødsulykker. Fra 2010-14 mistede 551 personer livet i en ulykke, hvor hastigheden havde en afgørende faktor.

Farten kan være årsagen til, at ulykken overhovedet sker. Fart kan samtidigt være grunden til, at ulykken bliver så alvorlig. 

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk