Trafiksikkerhed

Prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekter kommer med løsningsforslag til, hvordan antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan reduceres.

Prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekter bliver årligt fremlagt og vedtaget politisk. De projekter som politikerne prioriterer på forårets møder, bliver i løbet af året udført/igangsat.

Prioriteringslisten bliver besluttet på baggrund af består af en samling af de nyeste data:

  • Uheldsregistrering rapporteret inden for de seneste 5 år
  • Borgerhenvendelser
  • Trafiksikkerhedskatalog fra konsulent
  • Cykelstikatalog fra konsulent
  • Forvaltningens katalog, udarbejdet på baggrund og forvaltningens borgerhenvendelser og egne forslag til rapportudpegede udfordringer/ projektforslag.

Prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter 2020

Oversigt over prioritering af trafiksikkerhedsprojekter

Samarbejde med organisationer

Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder bl.a. med Rådet for Sikker Trafik og Fyns Politi.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Hastighedsplan

Kortbilag