Dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby

Faaborg Midtfyn Kommune planlægger at etablere en dobbeltrettet cykelstien fra Brobyværk til Nr. Broby (Bøgebjergvej-Fåborgvej).

Cykelstien placeres på den nordlige side af Bøgebjergvej og Fåborgvej, fra bygrænsen i Brobyværk med krydsningshelle frem til rundkørslen i Nr. Broby.

Formålet med at etablere cykelstien er blandt andet etablering af sikker skolevej samt forbedring af fremkommeligheden mellem de to byer.

Stien planlægges at blive 2,1 km lang og 2,5 meter bred. Cykelstien etableres med asfaltbelægning og belysning som vil give mere tryghed på strækningen.

Der er fuld gang i planlægning og projektering af tiltagene. Vi er i gang med skitse og detailprojektering, der er efterfølgende dialog med lodsejerne omkr. arealerhvervelsen når den skal igangsættes.

Tidsplan

Det forventes, at anlægsarbejdet foregår 2018-2019.

Yderligere information

På denne side vil der løbende komme informationer omkring projektet.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte
Marlena Anna Knudsen
civilingeniør
maakn@fmk.dk