Vejarbejde

Find oplysninger om aktuelle vejarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune her.

Der sker mange vejarbejder rundt omkring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se oversigtskort på OOV's hjemmeside med igangværende vejarbejder i kommunen

Arealerhvervelse til anlæg af 2 minus 1 vej og brede cykelbaner langs Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V. Hæsinge

Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Ombygningen af vejstrækningen skal sikre en forbedret trafiksikkerhed for cyklister.

FORLIGS- OG ÅSTEDSFORRETNINGI den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune den 11. maj 2021, afholdes forligs- og åstedsforretning således:

onsdag den 23. juni 2021

Forligsaftale/Ekspropriationen vedrører ejendommene:
Matr.nr. 1d, 4e, 4g, 4az, 6a, 6g, 6i, 7f, 8e, 12b og 15 Tørringe By, Sdr. Broby samt matr.nr. 20c og 33 V. Hæsinge By, V. Hæsinge.

Forligs- og åstedsforretningen indledes onsdag den 23. juni 2021 kl. 9.00 ved Søndervej ud for ejendommen matr.nr. 4e Tørringe By, Sdr. Broby og fortsætter efterfølgende på de øvrige ejendomme.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af arealafståelsen, idet ejerne dog indvarsles særskilt ved brev i E-boks.

På grund af omstændighederne, vedrørende Covid-19, vil kortbilag og arealfortegnelse ikke være  tilgængelig i fysisk form. Man vil i stedet for kunne tilgå dokumenterne i digital for ved henvendelse til Natur og Trafik på NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Bilag:

Arealfortegnelse

Ekspropriationsplan 1

Ekspropriationsplan 2

Ekspropriationsplan 3

Ekspropriationsplan 4

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk