Vejarbejde

Find oplysninger om aktuelle vejarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune her.

Asfaltarbejde på Ørbækvej

I perioden 28. juni til 1. juli vil der være vejarbejde på Ørbækvej. Arbejdet er delt op i to strækninger, som deler sig ved Lundsbjergvej.
I perioden vil gennemkørsel være forbudt. Trafik med ærinde vil dog være tilladt. Når udkørsel fra Ådalen bliver spærret vil det være muligt at køre bagom og ud ved Fakta.

Tidsplan
Fra Rolfsted mod Lundsbjergvej

Søndag 28. juni kl. 12.00 - 06.00
Mandag 29. juni kl. 18.00 - 06.00

Se kort

Fra Lundsbjergvej mod Måre
Tirsdag 30. juni kl. 18.00 - 06.00
Onsdag 1. juli kl. 18.00 -  06.00

Se kort

Der er tale om en renovering af vejen med en ny CO2 besparende teknik som genbruger asfalten 100% direkte på stedet.
Strækningen får slidlag lagt på i hverdagene i uge 28 hvor der vil være trafikregulering og dermed ikke spærret for gennemkørsel.
Vi beklager eventuelle gener som dette måtte medføre.

Ved spørgsmål kontakt:
Mikkel Caprani
29 82 40 14
mikca@arkil.dk

Etablering af rekreative stier i Årslev og Ferritslev

Faaborg Midtfyn Kommune planlægger i løbet af vinteren 2019-2020 at gennemføre etablering af rekreative stier i Årslev og Ferritslev.

Begge stier er en del af stipuljen ”lokal bynære naturstier”.

Stien i Årslev skal forbinde Tværvej med stiforbindelse til Faunavænget, Kløvervej og Næråparken igennem et grønt område. Der anlægges ca. 300 m grussti i 1,8 m bredde.

Den rekreative sti i Ferritslev vil forbinde det offentlige fortov på Ørbækvej til den nye bålhytte i det grønne område ved Ferritslev Fritidshus. Der anlægges ca. 75 m sti 1,3 m bredde.

Oversigtsplan Ferritslev

Oversigtsplan Årslev

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk