Arbejdsredskaber til medarbejdere med funktionsnedsættelser

Mulighed for at søge om hjælp til arbejdsredskaber til medarbejdere med fysiske handicap.

Din medarbejder kan søge om hjælp til arbejdsredskaber og maskiner til enten nuværende arbejdsopgaver eller ved etablering af nyt arbejde.

Det er en betingelse, at arbejdsredskabet er en nødvendig forudsætning, for at medarbejderen kan udføre sit arbejde. Medarbejderen kan få hjælpen som et tilskud eller udlån af redskab. Medarbejderen kan få hjælp til fx:

  • arbejdsmaskiner og værktøj
  • særlige arbejdsstole
  • mindre ændringer af arbejdspladsen

Medarbejderen kan rette henvendelse til Jobcenteret Pia G. Mazor tlf. 72 53 32 34.

Kontakt

Pia G. Mazor tlf. 72 53 32 34