Jobordning for personer med handicap

Handicap er ingen hindring for at komme i job. Der findes forskellige kompenserende jobordninger.

Brug de kompenserende ordninger

Der findes 6 kompenserende ordninger. Ordningerne hjælper borgere med en varig funktionsnedsættelse, som har betydning for udførelsen af deres job: 

  • Personlig assistance - arbejdsmæssigt
  • Personlig assistance under efter- og
  • videreuddannelse
  • Arbejdspladsindretning – bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber
  • Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med et handicap)
  • Fortrinsadgang
  • Mentorordningen

Ved at kompensere for den enkeltes funktionsnedsættelse ligestiller ordningerne personer med handicap med borgere uden funktionsnedsættelse.

Læs mere om de kompenserende ordninger her

Kontakt

Pia Gasberg Mazor
72 53 32 34