Sundhedsfremme til virksomheder

Vær med til at skabe sunde forhold for ansatte i virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sunde medarbejdere er tilfredse medarbejdere med et lavere sygefravær.

Det Mobile Sundhedscenter hjælper med at sætte sundhedsfremmende tiltag i gang på virksomheden. 

Mange undersøgelser har dokumenteret, at sundhedsfremmeprojekter fører til en forbedring af de ansattes sundhed.

Økonomi:

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder udgifterne til konsulenten, virksomheden giver medarbejdernes tid.

Hvis du vil vide mere

Kontakt virksomhedsrådgiver på telefon 72 53 60 62, mail: ljor@fmk.dk 

Dette er ikke en sikker mailadresse.Hvis du skal sende sikkert, skal du sende via borger.dk