Lundsmarken, Årslev

Arealet er beliggende nord for Årslev, kun 3 minutter fra Svendborg-motorvejen og 7 minutter fra Odense og Fynske Motorvej.

Erhvervsarealet er beliggende på Lundsmarken, 5792 Årslev, del af matr.nr. 6b, Årslev by, Årslev.

Arealet sælges til fast pris på 75 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsudgifter.

Der er mulighed for udstykning af arealer fra 5.000 m2.

Området er et industriområde med potentiale for den virksomhed, der både vil nyde godt af den gode infrastruktur og det bynære miljø. Årslev har stor tilgængelighed, uanset om transporten sker med bus, tog eller bil.

Årslev er et område, der er særligt prioriteret i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi som byvækstområde.

Luk alle
Åben alle

Omkostninger

Ud over købesummen, skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og varmeforsyning i henhold til gældende takst samt omkostninger til stikledninger på egen grund.

Køber skal selv betale omkostninger til tinglysning og rådgiver.

Anvendelse

Arealet må kun benyttes til følgende erhvervsformål:

  • kontor
  • fremstillingsvirksomheder
  • engrosvirksomheder
  • transportvirksomheder
  • lagervirksomheder
  • bygge- og anlægsvirksomheder
  • håndværksvirksomheder
  • tekniske installationer.

Der må ikke etableres boliger. Der må ikke etableres særlig vandforurenende virksomheder.

Byggemodning

Udstykning af grunde finder sted, efterhånden som arealerne sælges. Køber har således maksimal indflydelse på udformning af grunden.

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder omkostninger til byggemodning, herunder vejanlæg, fremføring af el, vand, spildevand og evt. kollektiv varmeforsyning.

Lokalplan

Her kan du se hvilke bestemmelser, der gælder i det specifikke område.

Reservér byggegrund

Det er gratis og uforpligtende at reservere en byggegrund.

Skriv fx Boltebjerg, Ringe

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Telefon: 72 53 78 08

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30