5 geografiske områder

Vores kommune er delt op i 5 geografiske områder, der har hver sine forcer.

Forstæderne

Den nordlige del af kommunen rummer forstæderne - Årslev, Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse, Nr. Søby, Ferritslev, Rolfsted, Allested, Vejle og Nr. Broby - der ligger som en perlerække af byer langs grænsen til Odense Kommune.

Byerne i forstæderne har haft kraftig vækst i indbyggertallet og betydeligt boligbyggeri de senere år. Den positive udvikling ser ud til at fortsætte. Særligt set i lyset af:

 • det nye Sygehus syd for Odense
 • udvidelsen af forskerparken og SDU
 • den nye letbane i Odense, da der etableres mulighed for skift mellem letbane og Svendborgbanen.

Erhvervsgrunde i Forstæderne

 • Fasanvej, Ferritslev
 • Industrivej, Nr. Broby
 • Lundsmarken, Årslev

Landbrugslandet

I midten af kommunen ligger Landbrugslandet. Her er det landbrugserhvervet, der præger området mellem byerne. Ringe ligger centralt i området med de mindre byer Ryslinge, Kværndrup, Gislev og Espe samt et større antal landsbyer omkring sig.

Erhvervsgrunde i Landbrugslandet

 • Bygmestervej, Gislev
 • Glasmestervej, Kværndrup
 • Kielbergvej, Ringe, etape 1
 • Kielbergvej, Ringe, etape 2
 • Odensevej, Ringe
 • Drejervej, Ringe

Motorvejsbåndet

Motorvejsbåndet går på tværs af de trygge forstæder og Landbrugslandet. Området omfatter Årslev, Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse, Nr. Søby, Ringe, Ryslinge og Kværndrup.

Motorvejsbåndets byer har let adgang til et stort arbejdsmarked i Odense, Svendborg, Jylland og Sjælland.  Erhverv, der prioriterer let adgang og stor tilgængelighed har gode muligheder her, og det er også primært her nye arealer tages i brug til erhvervsudvikling. Væksten i indbyggertal i byerne er på niveau med væksten i forstæderne på grund af de centrale placeringer.

Erhvervsgrunde i Motorvejsbåndet

 • Lundsmarken, Årslev
 • Kielbergvej, Ringe, etape 1
 • Kielbergvej, Ringe, etape 2
 • Odensevej, Ringe
 • Drejervej, Ringe
 • Glasmestervej, Kværndrup

Det maritime Sydfyn

Det maritime Sydfyn har stort potentiale for erhverv, der knytter sig til turisme, f.eks. inden for restauration, kunsthåndværk, butikker mv. Der er også potentiale for videns orienterede byerhverv, hvor omgivelsernes kvalitet spiller en større rolle end at ligge midt i en stor by eller tæt på en motorvej.

Det maritime Sydfyn byder på attraktive bymiljøer nær vandet og bakkerne i baglandet som det samlende element. Bymiljøerne spænder fra det unikke købstadsmiljø i Faaborg, til mindre byer med flotte udsigter over øhavet og videre til Lyø, Bjørnø og Avernakø og landsbyer med unikke kvaliteter som f.eks. Dyreborg og Falsled.

Erhvervsgrunde i Det maritime Sydfyn

 • Energivej, Faaborg
 • Krogsbjerg/Mørkebjergvej, Faaborg
 • Rolighedsvænget, Vester Åby

Skov- og bakkelandet

 

Skov- og bakkelandet mod syd byder på Fyns største skove, søer og et smukt bakket landskab. Byerne i er mindre end i de øvrige områder, men har høj kvalitet.

Erhvervsgrunde i Skov- og Bakkelandet

 • Håndværkervej, Korinth
 • Vestergade, Vester Hæsinge

Køb en erhvervsgrund

Kontakt

Ulla Meilstrup
72 53 10 37
ump@fmk.dk