Hvilket byggeri kræver byggetilladelse?

Få overblik om dit byggearbejde til erhverv, landbrug eller etagebolig kræver en tilladelse eller anmeldelse inden opstart.

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

  • Nybygning til etagebolig eller erhverv, fx landbrug og industri.
  • Tilbygning til eksisterende bygning med etagebolig eller erhverv.
  • Udnyttelse af tagetage til etagebolig eller erhverv.
  • Ny kvist i tagetagen.
  • Garage, carport eller udhus.
  • Ændret anvendelse, fx andet erhverv.
  • Indvendig ombygning, som berører bærende konstruktioner eller bygningens brandstrategi.
  • Solcelleanlæg på terræn eller eksisterende tagkonstruktion.

Ansøg om en byggetilladelse