Facadeændringer og skiltning

Få vejledning om din facadeændring eller opsætning af skiltning eller pylon kræver tilladelse, og hvordan du søger tilladelsen.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid