Facadeændringer og skiltning

Få vejledning om din facadeændring eller opsætning af skiltning eller pylon kræver tilladelse, og hvordan du søger tilladelsen.