Skilte og facader i Ringe by

Facadeændringer og skiltning kræver en godkendelse. Ringe by har en vejledning om hvordan skilte og facader skal udformes.

Facadeændringer og skiltning i Ringe

Ringe by er omfattet af en lokalplan, hvor der er bestemmelse om, at bygningers udseende ikke må afvige fra eksisterende bebyggelse i området, og at skiltning og reklamering kræver en tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Der er udarbejdet en vejledning for skilte og facader i Ringe by, som indikerer hvad der bliver tilladt.

Skilte og facader i Ringe by (åbner i nyt vindue)

Indsend din ansøgning om ændring af facade eller skiltning via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegning eller billede af den eksisterende facade og facaden med de ønskede ændringer.