Hvilke konstruktioner kræver byggetilladelse?

Få overblik over om dit byggearbejde til en fast konstruktion kræver en byggetilladelse inden opstart.

Konstruktioner, som kræver byggetilladelse

Faste konstruktioner, som har betydning i forhold til byggelovgivningen, kræver en tilladelse.

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Hegnsmure med højde over 1,8 meter
 • Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
 • Lysmaster
 • Multibane med tribune eller anden stor konstruktion
 • Pyloner og fritstående skilte
 • Solcelleanlæg på terræn eller eksisterende tagkonstruktion
 • Vindmøller
 • Offentlige legepladser

Hvis du er i tvivl, så kontakt BYG på mail teknik@fmk.dk eller telefon 72 53 21 04.

Ansøg om en byggetilladelse

Konstruktioner, som ikke kræver tilladelse

Eksempler på byggearbejder som ikke kræver tilladelse:

 • Antenner til radiokommunikation
 • Udendørs anlæg, fx vaskeplads, gylletank, silo eller foderplads.
 • Brugerbetjent funktioner, fx IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede servicefunktioner.