Overnatning i beboelses- eller campingvogn

Midlertidige konstruktioner med en varighed på over 6 uger kræver en byggetilladelse, fx overnatning i beboelsesvogn.

Midlertidig overnatning kræver byggetilladelse

I forbindelse med byggeri kan der være behov for overnatning i beboelsesvogn eller campingvogn ved byggepladsen i en begrænset periode. Når perioden har en varighed på over 6 uger, så kræver det en byggetilladelse. 

Selvom det er en begrænset periode, så skal bestemmelserne i en lokalplan stadig overholdes, og hvis området ligger i landzone, så kræver det en landzonetilladelse. 

Ansøgning om byggetilladelse

Indsend din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegningsmateriale og relevant dokumentation til sagen. Ejer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger. 

Tegningsmateriale og dokumentation er fx. følgende:

  • Målfast situationsplan med placering, adgangs- og parkeringsforhold.
  • Tegningsmateriale med bredde, længde og højde.
  • Oplysning om varighed.
  • Oplysning om køkken, bade- og toiletforhold, herunder tilslutning af afløb. 
  • Oplysning om brandmæssige forhold. 
  • Oplysning om opvarmning.