Transportable konstruktioner, fx. telte og scener

Scener og telte på over 50 m² eller til over 150 personer kræver en byggetilladelse, hvis konstruktionen ikke er certificeret.

Transportable konstruktioner, som kan sættes op uden tilladelse

Eksempler på transportable konstruktioner, som ikke kræver byggetilladelse eller certificering:

 • Private telte til privat brug op til 150 personer.
 • Telte på op til 50 m², der ikke er til privat brug.
 • Scener uden overdækning på op til 1 meter i højden, både indendørs og udendørs.

Konstruktionerne er omfattet af byggeloven, selvom de ikke kræver tilladelse. Konstruktionerne skal overholde følgende:

 • Adgangsforhold.
 • Konstruktive forhold, blandt andet fundering og de bærende konstruktioner.
 • Brandforhold, herunder afstandsforhold, flugtveje og redningsforhold. 

Konstruktioner, der skal være opsat i mere end 6 uger, kræver en byggetilladelse uanset størrelse.

Hvis du er i tvivl, så kontakt BYG på mail teknik@fmk.dk eller telefon 72 53 21 04.

Konstruktioner, som kræver byggetilladelse eller certificering

Eksempler på transportable konstruktioner, som kræver en byggetilladelse eller certificering inden opsætning:

 • Telte i mere end 1 etage.
 • Telte til privat brug, som anvendes til flere end 150 personer.
 • Telte større end 50 m², der ikke er til privat brug. 
 • Scener med en højde over 1 meter.
 • Alle scener med overdækning.
 • Telte, konstruktioner mm. der kræver helhedsvurdering efter BR18 kapitel 8.

Læs en mere uddybende liste i Bygningsreglementet, § 5

Ansøgning om byggetilladelse

Indsend din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegningsmateriale og relevant dokumentation til sagen. Ejer af arealer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger. 

Tegningsmateriale og dokumentation er fx. følgende:

 • Målfast situationsplan med placering, adgangs- og parkeringsforhold
 • Tegningsmateriale med bredde, længde og højde.
 • Oplysning om arrangementet og antal personer.
 • Beregninger af fundering og bærende konstruktioner. 
 • Oplysning om brandmæssige forhold. 
 • Pladsfordelingsplan, driftsmanual mm. hvis telter er til >150 personer.

Certificering af transportable konstruktioner

Hvis konstruktionen er certificeret, så kræver den ikke byggetilladelse inden opsætning. Der er dog en forudsætning, at konstruktionen ikke skal være opsat i længere tid end 6 uger, da den ellers kræver det en byggetilladelse

Ejeren af en transportabel konstruktion kan få den certificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificering af konstruktioner. 

Læs mere om certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner her

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06