Arbejdsmiljøloven

Faste arbejdssteder skal ifølge bekendtgørelse til arbejdsmiljøloven indrettes med velfærdsforanstaltninger til personalet.

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning indeholder bestemmelser om arbejdsstedets indretning vedrørende færdselsveje- og arealer, arbejdsrum, temperaturforhold m.v. ventilation, belysning, vedligeholdelse og rengøring samt velfærdsforanstaltninger.

Velfærdsforanstaltninger er:

  • Garderobe
  • Wc-rum med håndvask
  • Bade- og omklædningsrum ved tilsmudsende arbejde
  • Spiserum ved mere end 3 ansatte

Læs bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning