Bygningsreglementet

Bygningsreglementet indeholder bestemmelser om fx placering af bygninger, indretning, indeklima, energi og installationer.

Bygningsreglement 2018

Bygningsreglementet indeholder bebyggelsesregulerende og tekniske bestemmelser for byggeri.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Bebyggelsesregulerende bestemmelser er grundstørrelse, bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold samt indretning af de ubebyggede arealer.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser i en lokalplan vil gælde forud for Bygningsreglementet.

Ved erhvervs- og etageboligbyggeri skal kommunen lave en helhedsvurdering af bebyggelsens omfang og indvirkning på omgivelserne. En helhedsvurdering laves på baggrund af kriterierne i Bygningsreglementet § 168.

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet er fx indretning, konstruktioner, brand, indeklima, energi og installationer.

I byggesager skal kommunen ikke behandle tekniske bestemmelser, inden der kan meddeles byggetilladelse. Dog skal en certificeret rådgiver have afleveret en starterklæring til statik og brand. 

Ansøger/ejer har ansvaret for at overholde tekniske bestemmelser og indsende teknisk dokumentation ved færdigmelding af byggearbejdet. 

Energistyrelsen har udarbejdet vejledninger om specifikke emner fx følgende:

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR 18

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid