Tinglyste servitutter

En tinglyste servitut og deklaration er fx fredning, forurening, vejret, byggelinje, brandmur, byggeretligt skel og kloakledning.

Tinglyste servitutter skal overholdes.

Ved byggeri eller ændret anvendelse skal tinglyste servitutter på din ejendom overholdes.

Eksempler på servitutter er:

  • Fredning
  • Jordforurening
  • Vejret
  • Byggelinje
  • Brandmur
  • Byggeretligt skel
  • Kloakledning

Det er den påtaleberettigede på en tinglyst servitut, som skal give tilladelse til, at en servitut kan aflyses fra ejendommen.

Se om der er tinglyst servitutter på din ejendom