Erhvervshus Fyn

Ni fynske kommuner er gået sammen om en fælles erhvervsfremme og turismeindsats med Erhvervshus Fyn.

Vækst og jobskabelse

Erhvervshus Fyn har til formål at varetage erhvervs- og turistfremmende aktiviteter inden for ejerkommunernes samlede geografiske område. Ved at samle kompetencer og ressourcer er det målet at opnå øget effektivitet, videndeling og professionalisering til gavn for det fynske erhverv og den fynske turisme. Erhvervshus Fyns mål er vækst og jobskabelse på Fyn. 

Hjælp til dem som søger det

Erhvervshus Fyn tilbyder mange forskellige servicer afhængigt af, hvad man søger hjælp til som virksomhed. Der tilbydes blandt andet:

  • Kvalificeret og målrettet sparring.
  • Deltagelse i vækstprogrammer.
  • Udvikling af forretningsmuligheder
  • Understøttelse af det fynske turisterhverv.

Vil du vide mere?

Erhvervshus Fyn
Forskerparken 10E
5230 Odense M
www.ehfyn.dk