Erhvervsrådet

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd er dit erhvervsnetværk i kommunen. Her kan du deltage i arrangementer og skabe nye netværk.

Sætter erhvervet på dagsordenen

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd arbejder på at sikre en dynamisk og positiv erhvervsudvikling i kommunen og på at sætte vækst og jobskabelse på dagsordenen.

Erhvervsrådets opgaver

Erhvervsrådets mission er:

  • at samordne erhvervslivets interesser og samarbejde i kommunen.
  • at skabe ideer og tage initiativer med henblik på erhvervsudvikling i kommunen.
  • at medvirke til at sikre den bedst mulige erhvervsservice til virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • at styrke samarbejdet - strategisk og praktisk - imellem de lokale erhvervsorganisationer, kommunalbestyrelsen og den kommunale administration.

Fordele for medlemmer

Som medlem får du:

  • Et stærkt fagligt netværk.
  • Spændende arrangementer.
  • Nyheder og mulighed for at deltage i debat.
  • Hjælp, hvis du har spørgsmål om din virksomhed

Du kan tilmelde dig på erhvervsrådets hjemmeside

Samarbejde

Erhvervsrådet samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune og har en tæt kontakt til politikere, ledelse og forvaltninger.

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd arbejder også tæt sammen med erhvervsforeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Et medlem her er automatisk medlem af erhvervsrådet.

Kontakt