Turistforeningen for Midt- og Sydfyn

Formålet med Turistforeningen for Midt- og Sydfyn er at styrke og udvikle turismen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Netværk for turismeaktører

Formålet med turistforeningen er at:

  • Fremme turisterhvervet
  • Skabe netværk, samarbejde og udvikling mellem turismeaktører.
  • Bidrage til turismeudviklingen i samarbejde med Udvikling Fyn, andre turistforeninger, lokale foreninger samt organisationer og offentlige myndigheder.

Fordele for medlemmer

Som medlem får du:

  • Information om foreningens arbejde, initiativer og arrangementer.
  • Gratis adgang til foreningens arrangementer.
  • Information om foreningens arbejde, initiativer og arrangementer.
  • Adgang til at deltage i foreningens markedsføringsarbejde, herunder turistbrochure, messer og lign.
  • Adgang til at deltage i foreningens arbejdsgrupper, netværk mv.

Du kan blive medlem via foreningens hjemmeside

Kontakt

Formand Charlotte Stiller
Svendborgvej 175
5600 Faaborg

Telefon: 63 60 61 60
Mail: info@hotelfaaborgfjord.dk

Foreningens hjemmeside