AlsFynBroen-analyser: En bro vil skabe stor økonomisk værdi for Faaborg-Midtfyn

To nye rapporter viser, at der er store økonomiske perspektiver i en AlsFynBro.

Faaborg-Midtfyn Kommune bliver den helt store økonomiske vinder, hvis der bygges en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det estimerer en helt ny rapport fra Rambøll, som har undersøgt de bredere økonomiske effekter af en AlsFynBro – også kaldet de dynamiske effekter.

I alt anslår rapporten, at Faaborg-Midtfyn vil få dynamiske effekter for i alt 526 millioner kroner over en 50-årig periode. Dermed er Faaborg-Midtfyn sammen med Odense (702 millioner kroner) de områder, der estimeres til at få de største økonomiske effekter ved en AlsFynBro.

Effekterne skyldes blandt andet, at virksomheder kan se frem til produktivitetsgevinster, når de kommer tættere på hinanden.

Borgmester Hans Stavnsager er begejstret for perspektiverne i Rambøll-rapporten.

”Det her er endnu et bevis på, at en fast forbindelse vil give Faaborg-Midtfyn et stort økonomisk løft. Tidligere analyser har også vist os, at perspektiverne er gode, men nu har vi fået en endnu klarere indikation på, hvad en fast forbindelse kan betyde både lokalt og for Fyn generelt. Rapporten slår i hvert fald fast med syvtommersøm, at der er meget lovende økonomiske perspektiver for Faaborg-Midtfyn i at blive koblet tættere på Sønderjylland og Nordtyskland,” siger han.

I alt estimerer Rambølls rapport, at AlsFynBroen nationalt vil skabe dynamiske effekter for 5,2 milliarder kroner.

Bro vil øge Faaborgs arbejdsstyrke med 60.000

At en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil have stor betydning for det faaborg-midtfynske arbejdsmarked bekræfter en rapport fra HBS Economics.

Den har undersøgt arbejdsstyrken og antallet af arbejdspladser inden for en times kørsel med og uden en AlsFynBro. Tager man udgangspunkt i Faaborg vil virksomhederne her få adgang til 60.000 flere personer i den arbejdsdygtige alder inden for en times kørsel. På samme vis vil faaborgenserne få adgang til 38.000 flere arbejdspladser inden for en times kørsel. Begge dele er en stigning på 20 procent.

Billedet er tæt på det samme i Ringe. Her vil en AlsFynBro øge antallet af personer i den arbejdsdygtige alder inden for en times kørsel med 50.000 – en stigning på 13 procent. Antallet af arbejdspladser man kan køre til på en time vil stige med 30.000 (14 procent).

”Tallene taler sit eget tydelige sprog. En fast forbindelse mellem Als og Sydfyn vil øge væksten og gøre det mere attraktivt at bosætte sig i og omkring Faaborg samtidig med, at det bliver mere attraktivt for virksomheder at drive forretning på Sydfyn,” siger Bjarne Elnegaard, formand for 3F Sydfyn.

Læs mere om AlsFynBroens arbejde og de nye rapporter på www.alsfynbroen.dk.