Borgmester: Fokus på uddannelse og iværksætteri

Hans Stavnsager (S) om den kommende tids politiske fokuspunkter på erhvervsområdet.

Det går egentlig ganske godt med erhvervsklimaet i Faaborg-Midtfyn. Det viser en ny undersøgelse, som vi fra kommunens side har lavet sammen med Dansk Erhvervsfremme.

Jo, der er områder, hvor vi kan og skal forbedre os. Men det overordnede billede er særdeles positivt, og vi arbejder hele tiden på løbende at optimere vores service til erhvervslivet – til jer.

Det er blandt andet derfor, at vores to erhvervskonsulenter har været ude og besøge mere end 170 virksomheder i første halvdel af 2018. Fordi vi fra kommunens side har et oprigtigt ønske om at give jer og jeres virksomheder de bedste vilkår til at trives og vokse.

Flere unge i uddannelse

Men i kommunalbestyrelsen er vi også meget optagede af at kigge længere ud i fremtiden. Og ét af de områder, vi i denne valgperiode vil have stort fokus på, er uddannelsesområdet.

Flere af vores unge skal have en ungdomsuddannelse. Både fordi en uddannelse er vejen ud på arbejdsmarkedet for den enkelte. Men også fordi prognoserne viser, at mange af vores lokale virksomheder i fremtiden vil få udfordringer med at tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft.

Derfor har vi fra politisk side særligt fokus på erhvervsuddannelserne, hvor vi i Faaborg-Midtfyn desværre er særligt udfordret af, at vi ikke har én eneste erhvervsskole i kommunen. Faktisk er vores eneste ungdomsuddannelser gymnasierne i Faaborg og Ringe og landbrugsskolen i Korinth.

Det betyder, at hvis man er ung i Faaborg-Midtfyn og vil være for eksempel murer eller sosu-assistent, så skal man til enten Svendborg eller Odense. Og hvis man bor i Faaborg, er det en bustur på henholdsvis 40 minutter og halvanden time – hver vej!

I kommunalbestyrelsen vil vi derfor fortsat arbejde for, at erhvervsskolerne i Svendborg og Odense rykker grundforløb til Faaborg. Hvis man kan tage første del af sin uddannelse tæt på hjemmet, vil det alt andet lige få flere af vores unge i gang med en erhvervsuddannelse. Og sikre at flere i sidste ende står med et eksamensbevis i hånden.

Samtidig vil vi have stort fokus på at udnytte de økonomiske opgangstider til at få flere voksenlærlinge ud i virksomhederne. Det vinder både den enkelte og virksomheden på. 

Mere fokus på iværksættere

I de næste år vil vi i kommunalbestyrelsen også særligt være opmærksomme på iværksætterne. Vi må indse, at der ikke ud af det blå pludselig kommer en stor virksomhed med flere hundrede arbejdspladser til kommunen. Der kommer ikke et nyt Danish Crown.

Med andre ord:  Hvis vi skal have skabt flere jobs i Faaborg-Midtfyn, skal de – så at sige – komme nedefra. Derfor vil vi fra politisk side gerne gøre mere for at støtte iværksætterne, som vi faktisk har rigtig mange af her i kommunen.

Det kan for eksempel være ved at understøtte skabelsen af flere iværksætter-netværk. For netop et stærkt netværk med andre lignende virksomheder og gode forbindelser til lokale leverandører er helt afgørende, hvis énmandsvirksomheden skal vokse sig større.

Alt det vil I høre mere om i den kommende tid. For lige nu går det ganske godt i Faaborg-Midtfyn - det vil vi fra politisk side gøre alt for at sikre også er tilfældet i årene, der kommer.