Kommunens budget for 2021 i et erhvervsperspektiv

Forårets reform af udligningssystemet har haft en betydelig positiv effekt på kommunens økonomi, og det gav rum for reelle politiske prioriteringer i forhandlingerne om budget 2021.

De mange anlægsprojekter har naturligvis erhvervsmæssig interesse, og forligspartierne valgte at bruge 5 mio. kr. mere i anlæg end oprindeligt planlagt og 15 mio. kr. mere end i 2020, hvilket skal ses som et udtryk for de høje ambitioner om at skabe en positiv udvikling i kommunen. Det samlede anlægsbudget landede på 114,2 mio. kr. i 2021 og i alt 516,9 mio. kr. over aftalens fire år. Det går bl.a. til etablering af et ældrepsykiatrisk plejeafsnit, en ny daginstitution samt diverse renoveringer, ombygninger og tilbygninger og investeringer i energibesparende tiltag. Endeligt investeres der fortsat betydeligt i byudvikling i Faaborg, Årslev og Ringe.

Der vil på det årlige møde for håndværkere og entreprenører i kommunen blive givet nærmere information om de konkrete investeringer og de udbudsplaner, som Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med at fastlægge. Mødet afholdes den 17. november kl. 17.00. Der vil komme nærmere information ud om mødet på et senere tidspunkt.

Et aktivt og mangfoldigt handelsliv er vigtigt for at styrke Faaborgs og Ringes attraktivitet som handelsbyer – og det er væsentligt for såvel den enkelte egn som for hele kommunen. Med budgettet blev der afsat 400.000 kr. om året til samarbejdsaftaler med en eller flere lokale foreninger, som varetager interesserne for handels- og erhvervslivet i de to byer, som erstatter den hidtidige bymæglerordning. Der er desuden lavet en aftale med Erhvervsrådet om et tættere samarbejde om den kommunale erhvervskonsulentordning.  

Også politisk er der tilfredshed med samarbejdet med lokale erhvervsliv om erhvervsrygsækken, hvor børn får en introduktion til en vifte af forskellige brancher, og der blev afsat yderligere 1,1 mio. kr. i 2021 til at styrke indsatsen fagligt og give flere virksomheder mulighed for at deltage.  

Endeligt blev budgettet til Erhvervshus Fyn øget for at dække et fald i den statslige finansiering til robotklyngen.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.