Styrket Erhverv I Gadeplan er tilbage

Projekt "Styrket Erhverv I Gadeplan" ruller igen. Mange virksomheder fra Ringe og Faaborg har tilmeldt sig.

Så er 'Styrket Erhverv i Gadeplan' igang igen. 

Den kommende indsats er en videreførelse af den eksisterende og velfungerende metode, der kort sagt handler om at skabe vækst i erhvervslivet i gadeplan gennem digitalisering over hele Sydfyn.

På baggrund af bl.a. Midtvejs-evalueringen, den pågående forskning fra UCL, løbende samtaler med de deltagende virksomheder og observationer er metoderne og aktiviteterne dog justeret og bygget op på følgende måde: 

  • Aktivitet 1: 1:1-vejledning bliver tilbudt i intensiveret form, for de virksomheder, som efterspørger det  
  • Aktivitet 2: Kompetenceudviklingsforløb bliver tilrettelagt ud fra et katalog, hvor deltagerne selv kan sammensætte et individuelt forløb. Desuden vil være mulighed for niveaudeling. 
  • Aktivitet 3: Ekspertmentor tilbydes igen for alle virksomheder. 
  • Aktivitet 4: Netværk. Der gennemføres flere former for netværksaktiviteter:

    • Byens Ja-hatte
    • Faglige emner
    • Netværksskabende og vedligeholdende aktiviteter

Det nye forløb kører over 1,5 år.

Der vil blive afholdt opstartsmøde i Faaborg-Midtfyn Kommune på Helios i Faaborg tirsdag den 03.11.2020 klokken 18.00 – 21.00 for tilmeldte aktører. 

Skulle du have glemt at tilmelde dig det nye forløb, skal du straks tage fat i Anna Evelina Larsen på tlf: 3089 4576 eller e-mail: anna.evelina.larsen@svendborg.dk

Flere nye virksomheder er med i projektet

Der er stor tilslutning fra nye virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. I alt har 31 nye virksomheder meldt deres ankomst i projektet, så de kan få et digitalt kompetence løft, der hjælper dem til at stå bedre rustet til fremtiden.

Nye virksomhederVirksomheder, der fortsætterI alt
Faaborg-Midtfyn311546
Langeland91625
Svendborg262955
Ærø141327
I alt8073153

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.

Tilmeld dig Styrket Erhverv i Gadeplan

Kontakt projektkoordinator Anna Evalina Larsen på:

Mail: anna.evalina.larsen@svendborg.dk
Tlf.: 30 89 45 76