Erhvervsrådet: Godt med ekstern analyse og styrket indsats

Formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Johnny Poulsen, er glad for den eksterne undersøgelse og kommunens nye handleplan på byggesagsområdet.

”Det er glædeligt, at kommunen har lavet en ekstern undersøgelse af byggesagsbehandlingen. Undersøgelsen kommer rigtig godt rundt om alt fra mængden af byggesager til styring af processerne, fastholdelse af medarbejdere, ledelse og kulturen i afdelingen.

Jeg håber, at der vil være en stram styring af handleplanen og den igangsatte proces med fokus på overholdelse af tidsplanen, måltal og selvfølgelig masser af information til ansøgerne.”

Sådan siger formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og direktør i Ryslinge Tagdækning, Johnny Poulsen, der også håber, at Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder en ekstern tovholder i processen (det gør vi, red.).

Flere sager gør det vigtigt med styrket indsats

Han peger på, at der har været en stor stigning i antallet af byggesager, og det gør opgraderingen på byggesagsområdet endnu mere vigtig.

”Det er dejligt, at der er 35 procent flere byggesager i år. Det viser, at der er gang i byggeriet, og det er et tegn på gode økonomiske tider. Og heldigvis handler en stor del af de ekstra ansøgninger om nye bygninger med enkel og dermed hurtig sagsbehandling.”

Johnny Poulsen og erhvervsrådet håber også, at indsatsen og de flere medarbejdere til sagsbehandlingen vil betyde, at ”kunden” kommer mere i centrum, og at ansøgerne vil opleve en bedre proces.

Netop det er vi meget opmærksomme ud, siger direktør Lene Wenzell.

”Vi har ikke kun fokus på at forkorte sagsbehandlingstiden, men også på at skabe en bedre og nemmere proces for ansøgerne,” siger hun.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.