Faaborg-Midtfyn vinder fornem pris for Erhvervsrygsækken

Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt Faaborg-Midtfyn Kommune Falkeprisen, som går til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Prisen er i den grad også virksomhedernes, siger borgmesteren.

Hvordan bruger man matematik i den virkelige verden? Dét lærer eleverne i Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler, når de med Erhvervsrygsækken får rykket matematikundervisning ud på lokale arbejdspladser - for eksempel det lokale supermarked eller en maskinfabrik.

Ud over at vise eleverne fra 4. til 9. klasse, hvad man rent faktisk kan bruge matematik til uden for klasselokalet, er Erhvervsrygsækken også med til at binde skole og erhvervsliv tættere sammen, og det er med til at åbne elevernes øjne, når det kommer til at vælge ungdomsuddannelse.

Netop derfor har Børne- og Undervisningsministeriet i dag tildelt Erhvervsrygsækken og Faaborg-Midtfyn Kommune Falkeprisen 2021 – og det er et stort skulderklap ikke kun for Erhvervsrygsækken, men også for projekter såsom Virksomhedspanelet og etableringen af Campus Faaborg, som hjælper unge med at få øjnene op for erhvervsuddannelserne.

Prisen er også virksomhedernes

Borgmester Hans Stavnsager (S) er stolt over prisen, som han pointerer ikke kun er kommunens.

”Jeg er rigtig glad for prisen og anerkendelse af Erhvervsrygsækken, som er et fantastisk tilbud til vores børn og unge i folkeskolen, og et tilbud vi med rette kan være stolte af, at vi har stablet på benene her i Faaborg-Midtfyn. Men den her pris er ikke kun kommunens. Den tilhører lige så meget de virksomheder, som slår dørene op for eleverne og bidrager til deres uddannelse. De skal også have stor anerkendelse og en stor tak for det gode samarbejde,” siger han.

Rygsækken bliver endnu større

Selvom virksomhedsbesøgene har været sat på pause på grund af corona, bliver der løbende udviklet på Erhvervsrygsækken, og som noget nyt vil eleverne fremover også prøve kræfter med naturfag hos virksomhederne.

Fra næste skoleår er omkring 40 virksomheder og næsten alle 5.- 9. klasser i folkeskolen tilknyttet Erhvervsrygsækken (cirka 80 skoleklasser). Fra skoleåret 2022/23 bliver indsatsen rullet ud til alle 4.-9. klasser i folkeskolen (cirka 120 klasser, 2500 elever og 60+ virksomheder).

Fakta om Falkeprisen

Falkeprisen går til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Prisen er en del af den politiske aftale Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden fra 2018 og uddeles for første gang i 2021.

Bedømmelsesudvalget har ud fra 15 indstillinger enstemmigt tildelt prisen til Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervsrygsækken med følgende begrundelse:

”Det er særligt positivt, at indsatsen starter allerede i 4./5. klasse og foregår løbende gennem elevernes skolegang for at understøtte og opbygge elevernes interesse for eud frem mod valget af ungdomsuddannelse i 9./10. klasse. Derudover vurderes det meget positivt, at indsatsen understøtter kobling mellem virksomhedsbesøg og undervisning i matematik og naturfag, samt at indsatsen baserer sig på en klar samarbejdsmodel mellem erhvervsliv og skoler og har en tydelig signalværdi og rød tråd, som kan understøtte implementering og drift af indsatsen på tværs af kommunens forskellige enheder.”