Indsatsen intensiveres: Byggesager skal gå hurtigere

Med en ny handleplan og bl.a. flere medarbejdere skal behandlingstiden for byggesager ned.

Det er ingen hemmelighed, at sagsbehandlingstiden på byggesager har været for lang i en række år. Og selvom vi har haft stort fokus på problemet både administrativt og politisk, er udviklingen desværre ikke blevet vendt endnu.

”Vi har med en tidligere handleplan gjort meget, der har øget effektiviteten. Men vi må erkende, at udviklingen i antallet af sager har indhentet de fremskridt, og at der er behov for yderligere tiltag,” siger Lone Wenzell, direktør for områderne Arbejdsmarked og By, Land og Kultur.

Udfordringen lige nu er en kombination af en række forskellige årsager. Der er behov for flere sagsbehandlere, der er brug for bedre vejledning til udfyldelse af ansøgninger, og vi oplever en stor stigning i antallet af byggesager – for blot at nævne nogle af dem.

Tager fat om nældens rod

Men nu skal udviklingen altså vendes. Med en 24-punkts handleplan, som et eksternt konsulentfirma har været med til at udarbejde, intensiverer vi nu indsatsen for at sikre hurtigere og smidigere sagsbehandling.

”Vi ved, at sagsbehandlingstiden på byggesager er vigtig for både private, men især erhvervslivet og vores mange virksomheder i bygge- og rådgiverbranchen. Udfordringen er så bare, at der ikke er noget ”quick fix”. Hvis der var en nem løsning, havde vi for længst gjort brug af den, men så simpelt er det desværre ikke. Derfor har vi sagt: Nu tager vi fat om nældens rod, så vi kan få vendt udviklingen. Det har resulteret i den handleplan, som vi går i gang med at føre ud i livet i de kommende måneder,” siger Lone Wenzell.

Udover to ekstra medarbejdere fra august (en opgradering fra 12 til 14 medarbejdere) indebærer handleplanen blandt andet også:

  • Fortsættelse af et fast-track for fuldt oplyste byggeansøgninger målrettet til både private og den lokale byggebranche, herunder rådgivere.

  • Udvidelse af selvhjælpsvejledningen på hjemmesiden, så den i højere grad understøtter det samlede byggesagsforløb fra forespørgsel/sagsforberedelse til udstedelse af ibrugtagningstilladelse/slutregistrering i BBR.

  • Etablering af et forkontor, der håndterer henvendelser og vejleder om selvhjælpsmuligheder, så mængden af henvendelser til sagsbehandlerne reduceres.

Udfordringer, men ikke alt er skidt

Lone Wenzell påpeger også, at selvom flere oplever lange sagsforløb, så er det ikke alle.

”Jeg forstår til fulde den frustration, som dem, der må vente længe på en afgørelse, føler. Og fra kommunens side er vi - som handleplanen også tydeligt viser - ikke tilfredse med situationen. Men det er også vigtigt for mig at slå fast, at selvom mange har oplevet lange ventetider, så er det langt fra alle sager, der trækker ud. Mange sager behandles til tiden, og vores medarbejdere i Byg arbejder stenhårdt. Det bliver vi ved med, så vi så hurtigt som muligt og med blik for det lange perspektiv sikrer hurtigere sagsbehandling.”

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.