Nu kan du få særlig støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land

Som noget nyt kan du søge om støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land. Ansøgningsfrist er 24. september.

I år er mulighederne for økonomisk støtte til at nedrive gamle erhvervsbygninger blevet bedre. Teknik- og Miljøudvalget har nemlig besluttet, at der som noget nyt i år gives tilskud til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land.

Normalt er det kun tomme erhvervsbygninger i byer eller tiloversblevne landbrugsbygninger, som kan få støtte.

FAKTA

I 2021 er der en særlig mulighed for at få støtte til nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger i det åbne land. Der sættes maksimalt to millioner kroner af til at støtte nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land, og der er ansøgningsfrist 24. september 2021.

Det er desuden fortsat muligt at søge om støtte til nedrivning af boliger, hvis de er fra før 1960 og i dårlig stand. For private tomme erhvervsbygninger i byer kan der også søges om op til 50 procent i støtte.

Derudover kan der søges om 50 procent i støtte - dog maksimalt 100.000 kr. - til nedrivning af tiloversblevne landbrugsbygninger på nedlagte landbrug i det åbne land.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.