Se idékatalog: Sådan sikrer vi flere lærlinge og fremtidens faglærte arbejdskraft

Industri- og teknologivirksomhederne i Faaborg-Midtfyn har brug for flere lærlinge for at kunne sikre de kvalificerede medarbejdere, der er brug i fremtiden.

Derfor havde JEROS, Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune inviteret branchen til dialogmøde d. 26. oktober 2021. Her skulle deltagerne sammen diskutere og komme med konkrete idéer og forslag til en lokal indsats for at få flere lærlinge industri- og teknologivirksomhederne.

Her er, hvad de kom frem til:

De næste skridt for de otte idéer

Del en lærling:

Kombinationsaftaler til små eller specialiserede virksomheder: Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd vil sørge for, at kommunens virksomhedspanel drøfter et forslag om en fælles lærlingekoordinator, der sammen med erhvervskolerne kan formidle og understøtte det administrative arbejde med kombinationsaftalerne.

Oprettelse af nye uddannelser:

F.eks. ståltekniker, hvor smedefaget og lager og logistik kombineres i én uddannelse: Faaborg-Midtfyn Kommune drøfter behov og eventuelle muligheder med erhvervskolerne på Fyn.

Lærlingefællesskaber og fredagscafé:

Der skal skabes et attraktivt ungemiljø for lærlinge, som både kan have faglig og social karakter på tværs af virksomhederne: Jeros A/S og Faaborg-Midtfyn Kommune drøfter, hvordan det kan etableres og formidles.

Rollemodel og tryghed:

En opfordring til at virksomheder har én medarbejder, som lærlingene kan gå til og lade sig inspirere af. Lærlinge har både brug for tryghed, udfordringer og fremtidsperspektiver: Borgmesteren vil have denne opfordring med i dialogen på virksomhedsbesøg.

Lokal lærepladsgaranti:

En opfordring til at de lokale virksomheder vil indgå i en fælles indsats om at stille et bestemt antal lærepladser til rådighed pr. uddannelsesområde. Gerne som partnere på den lokale lærepladsportal, www.fynsfremtid.dk.

Borgmesteren vil have denne opfordring med i dialogen på virksomhedsbesøg, og virksomhedspanelet vil drøfte, hvordan det konkret kan implementeres.


Campus/ungefællesskaber og ungeboliger flere steder i kommunen:

Faaborg-Midtfyn Kommune er allerede godt i gang i både Ringe og Faaborg, men vil drøfte mulighederne for også at skabe attraktive ungemiljøer i eksempelvis Rolfsted/Ferritslev.

Lærlingeevents:

Til rekruttering af kommende lærlinge med en ung-til-ung formidling: Faaborg-Midtfyn Kommune og virksomhedspanelet afholder lærlingevents rettet mod kommunens ældste grundskoleelever i januar 2022 i både Ringe og Faaborg.

Én samlet indsats – én lokal indgang:

Der er behov for at samle kræfterne og og de mange gode indsatser i ét lokalt organ: Faaborg-Midtfyn Kommune drøfter med Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd, hvorvidt det eksisterende virksomhedspanel kan fungere som én samlet indgang.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.