Få faglært arbejdskraft med tilskud fra kommunen

Mangler du faglært arbejdskraft? Så kan en voksenlærling være løsningen.

Med voksenlærlingeordningen kan alle virksomheder oprette en lærlingeplads til personer over 25 år, som enten er ledige eller ikke-faglærte.

Med en voksenlærling kan du uddanne fremtidens arbejdskraft og samtidig få en medarbejder, der har erhvervserfaring og er klar til at tage ansvar. Og du får tilskud fra kommunen.

Voksenlærlinge tæller med i arbejdsmarkedets praktikordning som trådte i kraft 1. januar 2018. Ordningen belønner virksomheder, der uddanner elever, mens virksomheder, der ikke uddanner nok elever, skal betale et bidrag.

Hvad er reglerne?

Der er forskellige regler, alt efter om voksenlærlingen kommer fra ledighed eller beskæftigelse.

Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed
Din virksomhed kan få 40 kr. pr. time i tilskud i hele uddannelsesperioden, hvis:

- Voksenlærlingen er ufaglært og har været ledig i minimum to måneder

- Den ledige har en faglært, men forældet uddannelse (ikke brugt i fem år). Her gives tilskuddet fra første ledighedsdag. Den ledige må ikke have været ansat i virksomheden de seneste seks måneder.

Hvis din virksomhed ved siden af voksenlærlingen ansætter ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed, gives der 30 kr. pr. time i tilskud i hele uddannelsesperioden.

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse
Din virksomhed kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til to år fra uddannelsens påbegyndelse.

Tilskuddet er samtidig betinget af, at ansættelsen er inden for et område med mangel på arbejdskraft. Det vil sige, at uddannelsen står på den landsdækkende positivliste. 

Hvad med skoleforløb?

Som alle andre lærlinge skal voksenlærlinge også igennem en række skoleforløb. I skoleperioderne får virksomheden ikke tilskud fra kommunen.

I stedet kan virksomheden få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 5.100 kr. pr. uge.

Læs mere om tilskuddet på www.virk.dk/aub.

Der findes en række forskellige uddannelsesaftaler, så I altid kan finde den aftaleform, der passer bedst. Læs mere om aftalerne på www.uvm.dk.

Sådan hyrer du en voksenlærling

1) Kontakt jobcentrets virksomhedsservice, som kan hjælpe med at finde en voksenlærling.

Jobcenterets Virksomhedsservice

2) Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.

3) Indgå en uddannelsesaftale med voksenlærlingen – uddannelseskonsulenten på erhvervsskolen udarbejder aftalen. 

4) Ansøg om tilskud til voksenlærlingens løn via selvbetjeningsløsningen på vitas.bm.dk

5) Få mere information på www.virk.dk/aub, hvor du også kan hente ansøgningsskema til elevrefusion i skoleperioder.

Kontakt endelig jobcentrets virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål. De guider dig meget gerne gennem processen.

Hvem kan du ansætte som voksenlærling?

Virksomheden kan vælge en hvilken som helst person. Men erfaringerne viser, at en person fra lokalområdet kan vise sig at være mere stabil i jobbet på den lange bane.

Vi har lige nu seks personer fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der har færdiggjort deres grundforløb og er klar til at starte i lære som:
Cater
Industritekniker
Kontor m. økonomi (2 stk. + 1 til november 2018)
Ejendomsservicetekniker
Procesoperatør

Til januar 2019 kommer der tre flere:
Cater
Elektriker
Smed