Jobcentret siger tak for 2018

Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil gerne takke virksomhederne for det gode samarbejde i 2018.

Chef for Arbejdsmarked, Mette Gaarde-Fink, siger:

”Særligt skal der lyde en stor tak til de virksomheder, som vi i årets løb har samarbejdet med om ordinære timer, praktikker, løntilskud, fleksjob og så videre. En stor del af de ledige i Faaborg-Midtfyn er langt fra arbejdsmarkedet, og mange har behov for særlig støtte for at komme i job.  Derfor har det stor betydning, at I virksomheder stiller jer til rådighed, så vi sammen kan udvikle den fornødne og kvalificerede arbejdskraft.  Så tak for jeres indsats."

Netop det at kunne sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, er Jobcentrets vigtigste opgave, mener kommunalbestyrelsen. Derfor er den opgave også central i den nye beskæftigelsesplan, som politikerne vedtog d. 10. december.

Brug os - vi står klar

”På Jobcentret er vi også meget glade for, at I virksomheder bruger os, når I skal rekruttere og besætte ledige stillinger – bliv endelig ved med det. Vi træffes som altid på 72 53 74 50.”