Politikerne: Jobcenter skal sikre den rette arbejdskraft til virksomhederne

Det er Jobcentrets vigtigste opgave at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Den 10. december godkendte kommunalbestyrelsen den nye beskæftigelsesplan for 2019. Og her slog politikerne fast, at Jobcentrets fornemste opgave i 2019 skal være ”at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft”.

Derudover vil der i Jobcentret også være stort fokus på to andre hovedtemaer:

At bringe endnu flere borgere i selvforsørgelse og at videreudvikle det gode og jobrettede møde med borgere og virksomheder.

Vil du have besøg af politikerne?

For at komme endnu tættere på det lokale erhvervsliv vil Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer fortsat gerne besøge lokale virksomheder i forbindelse med deres udvalgsmøder.

Så hvis din virksomhed har noget arbejdsmarkedsrettet, I vil drøfte med politikerne, hører vi meget gerne fra jer.

I kan kontakte konsulent Lasse Schultz Pedersen på laspe@fmk.dk eller 72537587.