Forslag til ny erhvervsstrategi: Kom med din mening

Faaborg-Midtfyn Kommunes nye erhvervsstrategi er i høring frem til 10. august.

”Sammen om Vækst og Vitalitet”. Det er titlen på Faaborg-Midtfyn Kommunes forslag til en ny erhvervsstrategi, som nu er sendt til høring blandt virksomheder og borgere.

Strategien sætter retningen for de kommende års samarbejde mellem jer i det lokale erhvervsliv, andre samarbejdspartnere og kommunen om at skabe vækst og vitalitet i Faaborg-Midtfyn.

Den er udviklet på baggrund af en analyse af kommunens nuværende erhvervsindsats og en grundig temperaturmåling på det lokale erhvervslivs ve og vel.

Fire mål for vækst og vitalitet

Erhvervsstrategien skal spille ind i kommunens udviklingsstrategi, som har to overordnede mål: At få 3.000 flere borgere inden 2030 og at styrke borgernes tilfredshed med livet. Det skal erhvervsstrategien gøre ved at leve op til fire mål for vækst og vitalitet i Faaborg-Midtfyn:

1. Vi vil styrke de forretningskritiske relationer på tværs af virksomheder

2. Vi vil realisere potentialet inden for turisme og oplevelser

3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme

Chef for Politik og Strategi Heidi Juul Madsen siger:

”Vi er stolte over at kunne sende den nye erhvervsstrategi i høring hos jer virksomheder. Med strategien sætter vi en helt ny retning for samarbejdet mellem virksomheder og kommune - blandt andet ved at have fokus på at udvikle nye forretningsfælleskaber, som kan skabe vækst og udvikling. Vi håber, at I vil læse med og sætte jeres knowhow på spil, og vi ser frem til at få jeres input og kommentarer - og ikke mindst til det videre samarbejde.”

Hvorfor en ny strategi?

Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende erhvervsstrategi er fra 2013. Siden har virksomhedernes behov, udviklingen i beskæftigelsen og de økonomiske konjekturer ændret sig og forandret de muligheder og potentialer, som I virksomheder i vores kommune har.

Også nationalt er der sket ændringer. I efteråret 2018 kom en ny erhvervsfremmelov, som betyder, at der er blevet oprettet fem nye regionale erhvervshuse.

Disse erhvervshuse er virksomhedernes indgang til den specialiserede erhvervsservice, mens kommunernes rolle fremover er at have en stærk føling med virksomhedernes her-og-nu-behov gennem den lokale erhvervsservice.

Det handler om emner som byudvikling, digital infrastruktur, efterspørgsel på/opkvalificering af arbejdskraft, erhvervsbyggeri- og grunde, brug af private leverandører, miljøgodkendelser, realkreditfinansiering, sygedagpenge og skatter og afgifter.

Det betyder, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune stadig er jeres indgang til erhvervsvejledning om alt fra forretningsudvikling og efterspørgselpå arbejdskraft til sagsbehandling.

Og med den ny erhvervsstrategi lægger vi sporene for de kommende års indsats for at udvikle og styrke erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn - til glæde for alle de mange lokalsamfund og kommunen som helhed.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.

Giv os din mening

Faaborg-Midtfyn Kommune sender den nye erhvervsstrategi i høring frem til 10. august 2019.

Der vil aktivt blive taget stilling til alle høringssvar, og politikerne vil få kendskab til alle høringssvar. Det endelige forslag til en erhvervsstrategi forventes præsenteret og besluttet af kommunalbestyrelsen i september 2019.