Vi arbejder på at mindske ventetid på byggetilladelser

Du kan i øjeblikket opleve, at det tager længere tid end normalt at få en byggetilladelse. Derfor har vi iværksat en handleplan for at mindske ventetiden.

Der er mange årsager til, at der for tiden er længere ventetid på at få behandlet en byggesag. Der er godt gang i økonomien, der er kommet et nyt bygningsreglement, vi oplever flere komplekse sager og vi har udfordringer med bemanding og rekruttering.

Derfor arbejder vi på højtryk for at bringe ventetiden ned, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Søren Kristensen (V).

”Det er vigtigt for både vores borgere og virksomheder at få en hurtig behandling af deres ansøgninger om byggetilladelser. Det er et område, vi prioriterer højt, og vi har i flere år også været blandt de kommuner med hurtigst sagsbehandlingstid.” 

Flere komplekse sager

Højkonjunkturen har til glæde for vores samfund sat skub i byggeriet. Det betyder dog også, at byggesagsbehandlerne i øjeblikket modtager flere byggeansøgninger end sædvanligt og således også flere komplekse sager, der for eksempel fraviger gældende regler, lokalplaner og praksis. Det giver desværre anledning til længere ventetid. 

Mangelfulde ansøgninger giver ventetid

I sommer udsendte staten det nye bygningsreglement BR18, der stiller større krav til byggeansøgninger. For eksempel skal ansøger nu selv sikre, at den bygning, der søges om tilladelse til at opføre, overholder alle tekniske forskrifter.

I mange tilfælde vil professionel rådgivning være nødvendig for at sikre, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

”Vi oplever, at også ansøgerne skal vænne sig til de nye regler, og det betyder, at vi får en del mangelfulde ansøgninger, som vi ikke kan gå i gang med at behandle. Byggesagsbehandlerne har skulle bruge mere tid på at vejlede, og det har taget tid, der kunne være brugt på at behandle sager,” siger afdelingsleder for Miljø og Byg, Olav Bojesen.

Desværre har afdelingen desuden oplevet en del udskiftning af medarbejdere det seneste år og har svært ved at rekruttere nye byggesagsbehandlere med den nødvendige erfaring til at løse især de komplekse sager.

Derfor har kommunen iværksat en handleplan, der skal sikre kortere sagsbehandlingstid ved at tilføre flere ressourcer til området og frigøre mere tid til sagsbehandling.

”Vi har sat gang i en række tiltag og forventer, at borgere og byggefirmaer vil opleve en væsentlig effekt på behandlingen af ukomplicerede byggesager inden sommerferien,” slutter Søren Kristensen.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.

Sådan prioriterer vi sagsbehandling af byggesager fremadrettet

• Der indføres en screening af alle sager, så ukomplicerede sager afgøres hurtigere

• Ukomplicerede byggesager som for eksempel carporte og typehuse bliver rykket frem i rækken og vil blive afgjort hurtigere end andre sager.

• Komplicerede sager, der er veloplyste i overensstemmelse med det nye bygningsreglement og ikke er i konflikt med gældende lokalplaner, servitutter m.m., vil få en hurtigere sagsbehandling end andre sager.

• Sager, der ikke lever op til gældende lokalplaner, servitutter eller andre regler, kan i første omgang ikke forvente kortere sagsbehandlingstid.

• Meget mangelfulde ansøgninger vil fremover blive besvaret i brevform med en kort besked om, at ansøgningen er utilstrækkelig i stedet for en detaljeret beskrivelse af, hvad der mangler i ansøgningen. Vi opfordrer ansøgere til at hente hjælp på statens hjemmeside, hvor ansøger kan orientere sig i de nye regler. Se www.bygningsreglementet.dk.

• For at frigive mere tid, så byggesagsbehandlerne kan få ekspederet flere byggesager hurtigere, koncentreres telefontiden midlertidigt til to timer dagligt.

• Der tilføres midlertidigt yderligere medarbejderressourcer, og der indhentes bistand til at optimere og digitalisere arbejdsgangene.

Information og kontakt

Find information om det nye bygningsreglement, BR18, på www.bygningsreglementet.dk.

Ansøgninger om byggetilladelse skal sendes gennem det obligatoriske ansøgningssystem www.bygogmiljoe.dk, hvor der også findes hjælpetekster og ordforklaringer.

Byggesagsbehandlerne kan fremover kontaktes på telefon i følgende tidsrum:

• mandag, tirsdag og fredag fra kl. 10-12

• torsdag fra kl. 15 til 17

Telefonen er lukket onsdage.