Her er Faaborg-Midtfyns nye erhvervsstrategi

Strategien fokuserer på netværk og fællesskaber.

”Sammen om vækst og vitalitet” hedder den nye erhvervsstrategi, som kommunalbestyrelsen godkendte 8. oktober.

Strategien er udarbejdet med input fra de lokale virksomheder, som ad flere omgange været involveret i arbejdet. Og borgmester Hans Stavnsager mener, at arbejdet med strategien har vist, at erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn er i god form.

”Mange virksomheder er underleverandører til den voksende fynske robotklynge eller det maritime miljø på Sydfyn, og der er vækst i vores stærkeste brancher, metal- og maskinindustrien og bygge- og anlægsbranchen,” siger han og tilføjer, at han glæder sig til at se den nye strategi folde sig ud.

”Som kommune skal vi understøtte disse positive takter, og her får strategien en stor og vigtig rolle. Personligt glæder jeg mig meget til at se de nye forretningsfællesskaber foldet ud i praksis,” siger Hans Stavnsager.

LINK: Læs den nye erhvervsstrategi

Fire mål, seks fokusområder

Netop fællesskaber har en nøglerolle strategien. Den sætter fire klare mål for kommunens erhvervsindsats - heriblandt et mål om at etablere nye forretningsfællesskaber, hvor lokale virksomheder og selvstændige kan mødes og dele erfaringer, viden og knowhow:

De fire mål er: 

1. Vi vil supplere den gode tradition for selvstændighed og entreprenørskab med en stærkere evne til samarbejde. Vi vil facilitere, at der etableres forretningsfællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune.

2. Vi vil lukke efterslæbet på turismeområdet ved at etablere det fynske opstartsmiljø for turisme og oplevelser.

3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme igennem samtaler om vores særpræg.


Udover de fire mål udpeger strategien samtidig seks brancher som særlige fokusområder. De seks prioriterede fokusområder er:

 • Teknologi- og industrierhverv

Byliv og detailhandel

Turisme- og oplevelseserhverv

Landbrug- og fødevareerhverv

Bygge og anlæg

Iværksætteri og nye virksomheder

Fynsk samarbejde

Udover de fire mål afspejler strategien også, at Faaborg-Midtfyn Kommune på erhvervsområdet har en lang række samarbejder på tværs af kommunegrænserne.

”Vores kommune ligger jo ikke på en øde ø, så strategien har også et stort fokus på vores tætte samarbejde med det nye Erhvervshus Fyn og med vores fynske nabokommuner, blandt andet gennem Destination Fyn, FilmFyn og Geopark Det Sydfynske Øhav. Det er vigtige samarbejder - ligesom det er vigtigt, at vi med vores erhvervsindsats i Faaborg-Midtfyn kan levere den nære og tætte kontakt med virksomhederne,” siger Hans Stavnsager.

LINK: Læs den nye erhvervsstrategi

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.

Om Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn blev etableret som ét af syv tværkommunale erhvervshuse, da Folketinget sidste år vedtog en ny erhvervsfremmestruktur.

I Erhvervshus Fyn kan virksomhederne få specialiseret og branchespecifik erhvervsservice og vejledning om bl.a. eksport og generationsskifte, mens kommunerne skal stå for generel erhvervsservice og vejledning til alle brancher om bl.a. iværksætteri og virksomhedsopstart.