Jobcentrets virksomhedsservice ændrer fokus

Formålet med ændringen er at kunne hjælpe din virksomhed bedre.

Faaborg-Midtfyn Kommunes virksomhedsservice er din indgang til jobcentret, når du og din virksomhed har brug for råd og vejledning om lovgivningen på beskæftigelsesområdet - blandt andet om løntilskud, jobrotation og fastholdelse af medarbejdere ved sygdom.

Hidtil har vores virksomhedskonsulenter kørt rundt på besøg hos virksomheder i kommunen. Formålet med besøgene har været at øge samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter Faaborg-Midtfyn og at give virksomhederne mulighed for at søge hjælp hos jobcentret, for eksempel til rekruttering af medarbejdere.

Flere vil spørge ind

Men nu ændrer jobcentret sin praksis. Årsagen er, at virksomhederne bredt set ikke benytter sig af mulighederne for at få en virksomhedskonsulent ud på arbejdspladsen.

I stedet vil du fremover opleve, at jobkonsulenterne (som du møder ved etablering af praktikker) og sagsbehandlere (i forbindelse med for eksempel opfølgning på sygemeldte medarbejdere) også spørger ind til ind til jeres virksomheds behov i et bredere perspektiv.

Mere fokus på netværk

Samtidig koncentrerer vi virksomhedskonsulenternes ressourcer på at deltage i forskellige netværk, for eksempel Vores Faaborg & Egn. 

Så deltager du i et netværk, hvor det vil være værdifuldt at have en fast tilknyttet virksomhedskonsulent? Så er du velkommen til at kontakte teamleder John Schiellerup for at høre mere om mulighederne.

John træffes på johsc@fmk.dk og telefonnummer 72 53 73 42.

Virksomhedskonsulenterne vil fortsat kunne køre ud til virksomhederne i forbindelse med konkrete kampagner om for eksempel voksenlærlinge.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.