Sådan får du dine penge hurtigere

Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet en række tiltag for at understøtte erhvervslivet i den igangværende krise.

Et af tiltagene er, at Faaborg-Midtfyn Kommune fremrykker betalingen af fakturaer til de private virksomheder, som ønsker det.

Sådan gør du:

Skriv en mail til okonomi-vp@fmk.dk, hvor du oplyser:

- din virksomheds cvr-nummer

- relevante fakturanumre

Udbetalingen vil ske inden for tre til fire hverdage.

Udover fremrykkede betalinger af fakturaer vil virksomheder, der har ansat flexjobbere, også få fremrykket udbetalingen af deres refusion.

Vil du modtage FMK Erhvervsnyt?

Så skriv til redaktør Christoffer Voss på chvos@fmk.dk.