Dagrenovations-lignende affald

Virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte kommunens ordning for dagrenovation på lige fod med husholdninger.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen administreres af:  FFV Renovation A/S,  som også står for tilmelding og afregning.

Dagrenovationsordningen er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald. Ordningen er en skel-ordning, hvilket betyder at beholderen kun bliver tømt, når den er stillet helt frem til farbar vej senest kl. 7.00 på tømmedagen. 

Priser for dagrenovationsordningen kan ses i kommunens takstblad.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk