Erhvervsaffald på genbrugsstationer

Virksomheder kan aflevere erhvervsaffald på alle genbrugsstationerne i kommunen. Betaling sker automatisk ved hjælp af nummerpladegenkendelse.

Genbrugsstationer

  • Broby Genbrugsstation, Rønnevej 6, 5672 Brobyværk 
  • Faaborg Genbrugsstation, Mørkebjergvej 12, 5600 Faaborg
  • Ringe Genbrugsstation, Korsvangen 7, 5750  Ringe 
  • Årslev Genbrugsstation, Erhvervsvangen 22, 5792 Årslev

Se placering af genbrugsstationer på kort

Regler

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi valgt, at virksomheder betaler pr. besøg på genbrugsstationen. Opkrævning foregår automatisk ved hjælp af nummerpladegenkendelse.

Betaling for farligt affald opkræves separat og der betales pr. kg.

Automatisk opkrævning

I december 2017 sendte FFV Renovation A/S information ud til de fleste virksomheder. I brevet er den nye ordning beskrevet. 

Spørgsmål om ordninger kan rettes til  FFV Renovation A/S på telefon 62 61 16 66.

Priserne er pr. besøg og kan ses i kommunens takstblad.

Man skal aktivt bede om fritagelse for betaling, hvis man kun medbringer eget privat affald til genbrugsstation i erhvervskøretøj.

El-skrot

Virksomheder skal også betale for at aflevere El-skrot (elektronikaffald) på genbrugsstationerne.

Hvis man ikke ønsker at aflevere EL-skrot på genbrugsstationen, henviser vi til:

Godkendte modtageanlæg
Godkendte og registrerede indsamlere.
Modtagepladser oprettet af de kollektive ordninger (pda-system)

Alle, som håndterer affald, skal anmode elektronisk gennem

Virk.dk om registrering i

Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen – herunder genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere samt kommunale behandlingsanlæg.

Begrænsninger

  • Der kan kun afleveres affald svarende i karakter til husholdningsaffald.
  • Der er kun adgang med biler med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg og evt. trailer.
  • Anvisninger fra stationens folk og generelle retningslinjer skal følges.
  • Der må kun anvendes klare sække til emballering af affald.

 

 

 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Aktuelt om affald - coronavirus

Dagrenovation og genanvendeligt affald bliver igen hentet som sædvanligt. Desuden holder genbrugsstationerne åbent. For mere præcise oplysninger om åbningstider og ruteplaner henvises til FFV Renovation A/S.

Se mere her: https://www.ffv.dk/nyheder/foranstaltninger-i-forbindelse-med-coronavirus/