Olie- og benzinudskillere

Afledning af olie-/benzinholdigt spildevand spildevand kræver en spildevandstilladelse, samt tilmelding til kontrol- og tømningsordning.

Olie-/benzinholdigt spildevand/overfladevand

Afledning af potentielt olie-/benzinholdigt spildevand/overfladevand kræver en spildevandstilladelse fra kommunens miljøafdeling. Miljøafdelingen vurderer om potentielt olie-/benzinholdigt spildevand/overfladevand skal afledes via en olie-/benzinudskiller.

Der skal for eksempel være olie-/benzinudskillere på afløb fra vaskepladser, p-pladser og øvrige befæstede arealer, hvor der er risiko for olie- eller benzinspild. Derudover skal der være olie-/benzinudskillere på afløb fra virksomheder med olieholdigt processpildevand.

Ansøgning om spildevandstilladelse sendes til Miljøafdelingen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Obligatorisk tømnings-og serviceordning

Olie-/benzinudskillere skal være tilmeldt den fælleskommunale kontrol- og tømningsordning hos MOTAS (Modtagestation Syddanmark I/S). Tilmelding og afmelding af ordningen skal ske via Miljøafdelingen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

MOTAS administrerer kontrol- og tømningsordningen. Du kan læse mere om ordningen på MOTAS’ webside www.motas.dk.
MOTAS kan også kontaktes via telefon 63 31 16 00.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk