Indberetning til Miljøstyrelsen

Kommunens miljøafdeling skal føre tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven bliver overholdt.

Kommunalt miljøtilsyn

Fold alle ud

Baggrund og regler

Kommunens Miljøafdeling skal føre tilsyn med, at reglerne i Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven bliver overholdt. Miljøafdelingen kan lave tilsyn med miljøforhold alle steder i kommunen.

I sommeren 2013 kom en bekendtgørelse om, hvor ofte forskellige typer virksomheder skal have tilsyn. Bekendtgørelsen afløste en tilsvarende aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen om tilsynshyppighed.

For mindre landbrug, mindre virksomheder, autoværksteder og renserier skal vi se på alle miljøforhold mindst en gang hvert 6. år. 

For større landbrug og virksomheder med miljøgodkendelse, skal vi se på alle miljøforholdene mindst en gang hvert 3. år.

I praksis vil vi komme lidt oftere, blandt andet afhængigt af, hvor virksomheden ligger og hvor miljømæssigt fornuftigt den drives. Det gør vi for at bruge vores kræfter, hvor der er ”mest miljø for pengene”.

Hvert forår skal kommunen indberette til Miljøstyrelsen, hvordan det er gået med at opfylde tilsynsforpligtelsen i det forløbne år, hvor mange virksomheder, der er i kommunen, hvor mange godkendelser, der er givet, og lignende. Kommunens indberetning skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Miljøtilsynsrapporter

Tilsynsrapporter fra 2013

Tilsynsrapporter fra 2012

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk