Jordflytning

Hvis du skal flytte jord, skal det ske, uden risiko for menneskers sundhed, jord- og grundvandsforurening eller miljø i øvrigt.

Jordflytning med lastbil

 Faaborg-Midtfyn Kommune skal flytning af jord ske efter reglerne i Regulativ for jordflytning.

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i kommunen sker efter gældende regler, herunder: 

  • at inddrage og udtage områder fra områdeklassificeringen
  • at fastlægge et skema til brug for anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning

Der skal ske anmeldelse til kommunen før flytning af følgende:

  • Forurenet jord.
  • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet.
  • Jord fra en kortlagt del af en grund.
  • Jord fra en offentlig vej. 
  • Jord fra områdeklassificerede og lettere forurenede områder.
  • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Under 1 m³ jord pr. år pr. ejendom fra områdeklassificerede ejendomme kan i trailer afleveres på kommunens genbrugsstationer. Der skal ikke laves analyser og anmeldelse til kommunen for jordmængder under 1m³. 

Er der tale om større mængder jord, skal jorden analyseres og anmeldes til os inden den bortskaffes. Disse jordmængder bortskaffes typisk via en vognmand til godkendt modtageanlæg.

Virksomheder kan ikke benytte nærgenbrugsstationerne men derimod anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³. 

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig.