Områder med lettere forurenet jord

Ifølge Jordforureningsloven er "områder med lettere forurenet jord" større sammenhængende arealer i ældre byområder.

Lettere forurenet jord

Overfladejorden i ældre bykvarterer i provinsbyer er ofte forurenet med tungmetaller og tjærestoffer. Forureningen skyldes blandt andet, at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning har forurenet overfladejorden. 

Jordforureningsloven

Ifølge Jordforureningsloven skal enkeltejendomme kun kortlægges som forurenede, når der er en kraftig forurening på ejendommen. Samtidig indførtes det nye begreb ”områdeklassificering” af lettere forurenet jord. 

Områdeklassificeringen sker for at undgå at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder. 

Der er tale om en klassificering af større områder. Derfor kan enkelte ejendomme ikke udtages af områderne. 

Får du lavet en undersøgelse af jorden, kan du få en erklæring fra kommunen på, at jorden er ren. Erklæringen kan du f. eks. bruge i forbindelse med salg af ejendommen, eller når du skal anmelde flytning af jord. 

Du kan ikke bruge erklæringen til at komme ud af områdeklassificeringen.

 

Områder, der typisk udløser en områdeklassificering, er:

 • Ældre byområder udbygget før 1940
 • Ældre bycentre
 • Arealer med blandet bolig og erhverv
 • Erhvervsarealer (undtaget arealer hvor der udelukkende er kontorbyggeri)
 • Arealer med oplysninger om let forurenet overfladejord

Områder, der typisk ligger udenfor områdeklassificerede områder, er:

 • Boligområder opført på uforurenede arealer efter 1940
 • Landbrugsområder (med mindre der er sket opfyldning med let forurenet jord)
 • Naturområder
 • Rekreative arealer udenfor ældre bymidte
 • Sommerhusområder
 • Relativt nyetablerede erhvervsarealer med ikke forurenende aktiviteter


De områdeklassificerede områder er som udgangspunkt større geografisk sammenhængende områder og ikke enkeltejendomme. Der kan dog være inddraget delområder, som typisk ikke ville indgå i områdeklassificeringen, men som er med, fordi de omkringliggende arealer er områdeklassificeret. 

Enkelte borgere kan derfor opleve, at deres ejendom medtages i områdeklassificeringen, selv om ejendommen ikke er beliggende indenfor et typisk udpegningsområde.